Regulamin

Regulamin ważny od 01 stycznia 2021 r.

Zasady sklep internetowy
Informacje o firmie
Sklep internetowy Audio Complex działający pod adresem sklep.audiocomplex.pl zwany w dalszej części Zasad sprzedaży i zwrotu pieniędzy „Sklepem” jest własnością spółki działającej pod firmą Firma Handlowo Usługowa Audio Complex A. Szymczyński, J. Kwiatkowski z siedzibą w 60-451 Poznaniu, przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 483, NIP: 781-11-47-108, e:mail: sklep@audiocomplex.pl, tel +48 504 483 483, zarejestrowanej w CEIDG, zwanej w dalszej części Zasad sprzedaży i zwrotu pieniędzy Audio Complex.

Warunki ogólne

Zasady i warunki sprzedaży zawarte w niniejszych „ Zasadach sprzedaży i zwrotu pieniędzy” określają zasady zakupów, składania oraz przyjmowania zamówień, zmian i anulowania zamówień przez Klienta, uiszczania cen sprzedaży, reklamacji.

Składanie oraz przyjmowanie zamówień

1. Sklep przyjmuje zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu, drogą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
2. Audio Complex zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia sklepu celem wykonania niezbędnych prac dotyczących aktualizacji danych, przeprowadzenia prac konserwatorskich. W czasie zamknięcia sklepu na jego stronie zostanie podana informacja: „sklep chwilowo nieczynny”, oraz prognozowana data jego ponownego uruchomienia.
3. Kupujący po zapoznaniu się z ofertą sklepu składa zamówienie na oferowany w sklepie produkt podając ilość.
4. Sklep po otrzymaniu zamówienia od Kupującego zgodnie z art 8. 3 ustawy o prawach konsumenta prześle odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia z informacją o łącznej cenie wraz z podatkami a także o opłatach za dostarczenie, wraz z linkiem do ostatecznego zatwierdzenia przez klienta. Zatwierdzenie zamówienia stanowi wyraźnie potwierdzenie złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia wraz z obowiązkiem zapłaty.
5. Po złożeniu zamówienia, sklep przesyła zgodnie z art 15 ustawy o prawach konsumenta, na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzeni rejestracji co jest równoznaczne z przyjęciem oferty.
6. Strony będą miały dostęp do historii oraz statusu zamówień znajdujących się w zakładce Moje konto/ Moje zamówienia.
7. Kupujący musi mieć skończone 18 lat oraz posiadać dostęp do telefonu stacjonarnego zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zmiana lub anulowanie zamówienia

Do czasu wysłania zamówienia Klient ma prawo do zmiany zamówienia lub jego anulowania. W celu dokonania zmian w zamówieniu konieczny jest kontakt z Działem Obsługi Klienta mailowy pod adresem e-mailem: sklep@audiocomplex.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (504 483 483) od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 19:00 w soboty w godzinach 10:00 - 16:00.

Polityka cenowa

1. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach są wiążące i ostateczne od chwili otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
3. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

Dostępność produktów

1. Sklep prezentuje kompletną ofertę produktową.
2. Przy każdym towarze znajduje się informacja o aktualnym stanie magazynowym. Informacja o aktualnym stanie magazynowym poszczególnych produktów pozwala na dokonanie zakupów oraz ich szybką dostawę. W razie braku dostatecznej liczby produktów na stanie magazynowym a zapotrzebowaniem Klienta sklep dołoży wszelkich starań aby zrealizować każde zamówienie informując jednocześnie klienta o przewidywanym terminie dostępności towarów wskazanych w zamówieniu.
3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia)
b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo
c. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
4 . W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e:mail wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji.

Paragony i Faktury

Paragon lub Faktura VAT (zgodnie z życzeniem Klienta), wystawiana jest do każdego zamówienia i wysyłana wraz z przesyłką. Istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy, termin do żądania wystawienie faktury na podstawie paragonu wynosi

- do 15. dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,

- nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Karty gwarancyjne i instrukcje obsługi

1. Do każdego zakupionego produktu załączane są każdorazowo karty gwarancyjne z datą zakupu, która wraz z dowodem zakupu stanowi podstawę do reklamacji.
2. Do każdego zakupionego produktu załączane są każdorazowo instrukcje w języku polskim wystawione przez producenta.

Czas dostawy

1. Dostawa realizowana jest poprzez : Firmę Kurierską DPD, Pocztę Polską, Inpost Kurier, Inpost Paczkomaty lub UPS.
2. Termin realizacji dostawy jest każdorazowo i indywidualnie ustalany dla każdego zamówienia.
3. Zamówienie wysyłamy w przeciągu 24 h od momentu zaksięgowania pieniędzy na zamówione towary, najpóźniej następnego dnia roboczego.
4. Czas oczekiwania na przesyłkę uzależniony jest od dostawcy i tak:
a/ Dostawa realizowana w formie przesyłki kurierskiej przez Firmy Kurierskie DPD oraz Inpost:
• zamówienia złożone do godz. 12.00 realizowane są w około 36 godzin
• zamówienia złożone po godz. 12.00 realizowane są następnego dnia roboczego.
• realizacja zamówień złożonych w czwartek po godz. 12:00, w piątek, sobotę i w niedzielę rozpoczyna się w poniedziałek.
b/ Dostawa realizowana przez Pocztą Polską:
• zamówienia realizowane są w terminie od 5 do 14 dni roboczych.
c/ w przypadku wyboru opcji odbiór własny po następnym dniu roboczym, chyba że Klient ustali odbiór indywidualnie.
5. Wysyłane ze Sklepu towary są towarami fabrycznie nowymi zapakowanymi fabrycznie przez producenta.
6. Zamówione produkty przejdą na kupującego w momencie dostawy pod wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia adres dostawy.
7. Zamówienia spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie będą przyjmowane.
8. Sklep nie dostarcza towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone, w razie gdyby przesyłka została dostarczona uszkodzona, należy złożyć u doręczyciela zgłoszenie szkody i postępować zgodnie z procedurą rozpatrywania szkody wyznaczoną przez doręczyciela.
10. Kupujący lub upoważniona przez niego osoba zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy w wybranym przez siebie terminie i przedziale godzinowym. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przez Kupującego przedziale godzinowym, Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami dostawy oraz kosztami zwrotu zamówienia do Sklepu.

Koszt dostawy

Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia i tak;
1. do wartości zamówienia w kwocie 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych 00/100) koszt dostawy wynosi 21,00 zł brutto, bez względu na wybór przez Klienta dostawcy i formę płatności.
2. zamówienia powyżej kwoty 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych 00/100) wysyłane są na koszt Audio Complex, bez względu na wybór przez Klienta dostawcy i formę płatności.
3. odbiór własny możliwy jest w siedzibie Audio Complex i jest bezpłatny.

Formy płatności

1. Sklep oferuje następujące formy płatności:
• za pobraniem (zapłata gotówką listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki),
• kartą płatniczą za pośrednictwem systemu rozliczeń PayU.pl przed dostawą,
• przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń PayU.pl przed dostawą,
• przelewem bankowym przed dostawą, na konto numer 06 1020 4027 0000 1102 0453 3568 zawierającego następujące dane do przelewu: FHU Audio Complex, ul. Dąbrowskiego 483, 60-451 Poznań z numerem zamówienia.
• gotówką w przypadku wybrania opcji - odbiór osobisty.
2. Przy wyborze przez Kupującego formy płatności przelew bankowy lub płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU.pl, Sklep oczekuje 7 dni na dokonanie wpłaty. Po upływie wskazanego okresu zamówienie zostanie anulowane.
3. Przy wyborze przez Kupującego formy płatności przy odbiorze osobistym, Sklep oczekuje 7 dni na dokonanie odbioru i opłacenia zamówienia. Po upływie wskazanego okresu zamówienie zostanie anulowane.

Odstąpienie od umowy, zwroty i reklamacje

1. Produkty oferowane w sklepie są produktami fabrycznie nowymi, zawierającymi instrukcje obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne zawierające warunki określone przez producentów produktów.
2. Kupujący może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33 ustawy o prawach konsumenta tj.”Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesienia przez niego dodatkowych kosztów” w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu dostępnym na stronie sklepu.
a. Zwrot towaru następuje w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
b. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego, Sklep zwraca Kupującemu całą wpłaconą kwotę łącznie z kosztami dostawy towaru do konsumenta, natomiast Konsument płaci tylko za odesłanie towaru do e-sklepu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Zwrot płatności zgodnie z art. 32 .3 ustawy o prawach konsumenta, nastąpi z chwilą otrzymania rzeczy z powrotem. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz:
a. dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie może zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b. która po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami,
c. której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
4. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji towarów uszkodzonych.
a. zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w sytuacji zakupu towaru w którym ujawni się wada fizyczna ( niezgodność z umową lub prawną kupionego towaru).
b. zgodnie z art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie gwarancji w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
c. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów powstałe w transporcie. Wszystkie przesyłki są ubezpieczanone i odpowiedzialność odszkodowawcza spoczywa każdorazowo na firmie doręczającej towar.
Reklamacje towarów uszkodzonych będą każdorazowo rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta. Reklamację można składać telefonicznie pod numerem telefonu 61 8404 612, mailowo na adres e-mail: reklamacje@audiocomplex.pl. Dział Obsługi Klienta poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji a także o procedurze zwrotu reklamowanego towaru.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu, dotyczące prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, stosuje się również do Zamawiającego będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w ramach prowadzonego sklepu jest Audio Complex. Rejestracja Klienta w sklepie wiąże się z wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji zamówienia.
2. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), dane osobowe Klientów chronione są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych a także do ich modyfikowania oraz usunięcia.
4. Usunięcie danych osobowych następuje za pośrednictwem administratora Sklepu pod adresem: sklep.audiocomplex.pl
5. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
6. Dane osobowe służą realizacji zamówienia i nie są przekazywane osobom trzecim nie biorącym udziału w realizacji zamówienia.
7. Niezbędne informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony przez nas danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod regulaminem.

Newsletter

1. Każdy odwiedzający Sklep ma możliwość zaprenumerowania Newslettera z informacjami o nowościach produktowych i promocjach.
2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Odbiorca Newslettera może w dowolnym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie e-maila na adres: nonewsletter@audiocomplex.pl
4. Adresy e-mail subskrybentów służą jedynie do przesyłania Newslettera i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Zmiana regulaminu

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku

Polityka prywatności Audio Complex

DEFINICJE RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. RODO zastąpi unijną Dyrektywę z 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (95/46/WE).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z póź. zm)o podatku od towarów i usług

Administrator danych osobowych - spółka cywilna działająca pod firmą Firma Handlowo Usługowa Audio Complex Andrzej Szymczyński, Jacek Kwiatkowski z siedzibą w Poznaniu ( 60-451) ulica Dąbrowskiego 483.

Dane kontaktowe
mail: sklep@audiocomplex.pl
listownie: 60-451 Poznań, ulica Dąbrowskiego 483
formularz kontaktowy: dostępny na stronie internetowej sklepu w zakładce Kontakt.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem sklep.audiocomplex.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
DANE ŹRÓDŁO POCHODZENIA

Administrator przetwarza dane osobowe, otrzymane od właściciela danych w związku z transakcjami dokonywanymi za pośrednictwem sklepu internetowego lub poprzez kontakt np. w związku z zawarciem umowy, korespondencję, wniesienie o wystawienie faktury VAT, złożeniem reklamacji, odstąpieniem od umowy, zaprenumerowaniem newslettera, założeniem konta internetowego, zapłatą za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej (dane o numerze konta, z którego została dokonana płatność), dane dotyczące rachunku bankowego wskazanego do dokonania zwrotu należności w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość.

Administrator może zbierać dane behawioralne odnoszące się do zachowań takich jak: dokonywane transakcji, składane reklamacje, historia korespondencji i kontaktów, aktywność na stronie internetowej i w sklepie internetowym, profilach administratora w serwisach społecznościowych, kontach administratora na stronach osób trzecich, takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o administratorze i oferowanych przez administratora produktach i usługach. Dane mogą być łączone z innymi danymi posiadanymi przez administratora oraz być przetwarzane przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

W celu dochodzenia roszczeń administratora może zbierać dane osobowe numer PESEL lub adres zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.
Podanie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE.

Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może być jedynie wymogiem umownym.

Podanie przez użytkownika danych osobowych może być niezbędne do:
• zawarcia lub realizacji umowy z administratorem; np. w przypadku dokonywania zakupu w sklepie internetowym lub zakładania konta internetowego;
• wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
• otrzymywania przez newslettera;
• rozpatrzenia przez administratora spraw dotyczących obsługi klienta, reklamacji, wsparcia w trakcie i posprzedażowego;
• odstąpienia od umowy i wykonania przez administratora obowiązków wynikających z tego tytułu.

Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy lub dokonania innych czynności z nami zawarty jest w formularzach, innych dokumentach lub ich wzorach, dostępnych na stronie internetowej naszego sklepu, np. reklamacji, odstąpienia od umowy.

CEL ZBIERANIA, PODSTAWA PRAWNA, CZAS PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe są zbierane i przetwarzamy w niniejszych celach:
• podjęcia na żądanie użytkownika działań przed zawarciem umowy (np. w celu wyceny usługi lub poinformowania Cię o dostępności produktu) - art. 6 ust. 1 b) RODO, przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
• zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO, przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu; wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
• obowiązki z tytułu rękojmi za wady, przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
• obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy, przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
• obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
• przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych, przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
• realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:
• ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
• tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych, przez okres trwania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
• zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
• wsparcia obsługi klienta, przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań na żądanie w przypadku nie zawarcia umowy;
• w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych, przez okres trwania umowy;
• ochrony przed próbami oszustwa, przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;
• zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia, przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

Administrator może przetwarzać dane także na podstawie:
udzielonej przez użytkownika zgody w celach w niej określonych:
• do czasu wycofania zgody,
• po wycofaniu zgody:
• do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla wykonania obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 c) RODO).

W ramach przetwarzania danych osobowych mogą być podejmowane w szczególności czynności takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.

ODBIORCY DANYCH
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane naszym pracownikom i współpracownikom (w związku z realizacją zamówienia);
W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia);
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, nie związanym z wykonaniem zawartej umowy.

PROFILOWANIE
Dane użytkownika nie podlegają profilowaniu

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
• w formie pisemnej na adres: FHU Audio Complex A.Szymczyński, J.Kwiatkowski, ulica Dąbrowskiego 483, 60-451 Poznań
• drogą e-mailową na adres: sklep@audiocomplex.pl
• formularz kontaktowy.
Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
• z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
• jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
• jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

CO TO SĄ PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
Administrator może używać plików cookies, gdy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem sklepu internetowego administratora i innych stronach administratora.
Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tych stronach są kojarzone wyłącznie z przeglądarką komputera użytkownika - użytkownik jest anonimowy.
Administrator może przetwarzać dane użytkownika zawarte w plikach cookies w następujących celach:
• identyfikacji osoby zalogowanej w sklepie internetowym i pokazywania, że użytkownik jest zalogowany,
• zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia przez użytkownika,
• obsługi konta użytkownika w sklepie internetowym,
• dostosowania zawartości stron administratora do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego,
• prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego sklepu internetowego.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej.
Każdy użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek).
Wyłączenie przez użytkownika opcji akceptowania plików cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego i niektórych usług administratora.
Administrator nie odpowiadamy za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, których linki mogą być umieszczone na naszych stronach.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem:
• adres e-mail: sklep@audiocomplex.pl
• formularz kontaktowy
• adres korespondencyjny: FHU Audio Complex A.Szymczyński, Kwiatkowski, ul. Dąbrowskiego 483, 60-451 Poznań.
ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Adresat: Firma Handlowo Usługowa Audio Complex A. Szymczyński, J. Kwiatkowski z siedzibą w 60-451 Poznaniu, przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 483, NIP: 781-11-47-108, e-mail: sklep@audiocomplex.pl, tel.504 483 483.

Ja………………………………………………..( imię i nazwisko konsumenta), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

data zawarcia umowy……………………
data odbioru towaru …………………….

Imię i nazwisko Konsumenta ………………………………………………………………………………
Adres Konsumenta………………………………………………………………………………………….


data…………………………. podpis
( tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

płatności elektroniczne, raty
Audio Complex - profesjonalne nagłośnienie