Regulamin

Zasady sklep internetowy

Informacje o firmie

Sklep internetowy Audio Complex działający pod adresem sklep.audiocomplex.pl zwany w dalszej części Zasad sprzedaży i zwrotu pieniędzy „Sklepem” jest własnością spółki działającej pod firmą Firma Handlowo Usługowa Audio Complex A. Szymczyński, J. Kwiatkowski z siedzibą w 60-451 Poznaniu, przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 483, NIP: 781-11-47-108, e:mail: sklep@audiocomplex.pl, tel +48 504 483 483, zarejestrowanej w CEIDG, zwanej w dalszej części Zasad sprzedaży i zwrotu pieniędzy Audio Complex.

Warunki ogólne

Zasady i warunki sprzedaży zawarte w niniejszych „ Zasadach sprzedaży i zwrotu pieniędzy” określają zasady zakupów, składania oraz przyjmowania zamówień, zmian i anulowania zamówień przez Klienta, uiszczania cen sprzedaży, reklamacji.

Składanie oraz przyjmowanie zamówień

1. Sklep przyjmuje zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu, drogą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
2. Audio Complex zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia sklepu celem wykonania niezbędnych prac dotyczących aktualizacji danych, przeprowadzenia prac konserwatorskich. W czasie zamknięcia sklepu na jego stronie zostanie podana informacja: „sklep chwilowo nieczynny”, oraz prognozowana data jego ponownego uruchomienia.
3. Kupujący po zapoznaniu się z ofertą sklepu składa zamówienie na oferowany w sklepie produkt podając ilość.
4. Sklep po otrzymaniu zamówienia od Kupującego zgodnie z art 8. 3 ustawy o prawach konsumenta prześle odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia z informacją o łącznej cenie wraz z podatkami a także o opłatach za dostarczenie, wraz z linkiem do ostatecznego zatwierdzenia przez klienta. Zatwierdzenie zamówienia stanowi wyraźnie potwierdzenie złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia wraz z obowiązkiem zapłaty.
5. Po złożeniu zamówienia, sklep przesyła zgodnie z art 15 ustawy o prawach konsumenta, na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzeni rejestracji co jest równoznaczne z przyjęciem oferty.
6. Strony będą miały dostęp do historii oraz statusu zamówień znajdujących się w zakładce Moje konto/ Moje zamówienia.
7. Kupujący musi mieć skończone 18 lat oraz posiadać dostęp do telefonu stacjonarnego zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zmiana lub anulowanie zamówienia

Do czasu wysłania zamówienia Klient ma prawo do zmiany zamówienia lub jego anulowania. W celu dokonania zmian w zamówieniu konieczny jest kontakt z Działem Obsługi Klienta mailowy pod adresem e-mailem: sklep@audiocomplex.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (504 483 483) od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 19:00 w soboty w godzinach 10:00 - 16:00.

Polityka cenowa

1. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach są wiążące i ostateczne od chwili otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
3. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

Dostępność produktów

1. Sklep prezentuje kompletną ofertę produktową.
2. Przy każdym towarze znajduje się informacja o aktualnym stanie magazynowym. Informacja o aktualnym stanie magazynowym poszczególnych produktów pozwala za dokonanie zakupów oraz ich szybką dostawę. W razie braku dostatecznej liczby produktów na stanie magazynowym a zapotrzebowaniem Klienta sklep dołoży wszelkich starań aby zrealizować każde zamówienie informując jednocześnie klienta o przewidywanym terminie dostępności towarów wskazanych w zamówieniu.
3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia)
b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo
c. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
4 . W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e:mail wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji.

Paragony i Faktury

Paragon lub Faktura VAT (zgodnie z życzeniem Klienta), wystawiana jest do każdego zamówienia i wysyłana wraz z przesyłką.

Karty gwarancyjne i instrukcje obsługi

1. Do każdego zakupionego produktu załączane są każdorazowo karty gwarancyjne z datą zakupu, która wraz z dowodem zakupu stanowi podstawę do reklamacji.
2. Do każdego zakupionego produktu załączane są każdorazowo instrukcje w języku polskim wystawione przez producenta.

Czas dostawy

1. Dostawa realizowana jest poprzez : Firmę Kurierską DPD, Pocztę Polską.
2. Termin realizacji dostawy jest każdorazowo i indywidualnie ustalany dla każdego zamówienia.
3. Zamówienie wysyłamy w przeciągu 24 h od momentu zaksięgowania pieniędzy na zamówione towary, najpóźniej następnego dnia roboczego.
4. Czas oczekiwania na przesyłkę uzależniony jest od dostawcy i tak:
a/ Dostawa realizowana w formie przesyłki kurierskiej przez Firmę Kurierską DPD:
• zamówienia złożone do godz. 12.00 realizowane są w około 36 godzin
• zamówienia złożone po godz. 12.00 realizowane są następnego dnia roboczego.
• realizacja zamówień złożonych w czwartek po godz. 12:00, w piątek, sobotę i w niedzielę rozpoczyna się w poniedziałek.
b/ Dostawa realizowana przez Pocztą Polską:
• zamówienia realizowane są w terminie od 5 do 14 dni roboczych.
c/ w przypadku wyboru opcji odbiór własny po następnym dniu roboczym, chyba że Klient ustali odbiór indywidualnie.
5. Wysyłane ze Sklepu towary są towarami fabrycznie nowymi zapakowanymi fabrycznie przez producenta.
6. Zamówione produkty przejdą na kupującego w momencie dostawy pod wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia adres dostawy.
7. Zamówienia spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie będą przyjmowane.
8. Sklep nie dostarcza towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Koszt dostawy

Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia i tak;
1. do wartości zamówienia w kwocie 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych 00/100) koszt dostawy wynosi 21,00 zł brutto, bez względu na wybór przez Klienta dostawcy i formę płatności.
2. zamówienia powyżej kwoty 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych 00/100) wysyłane są na koszt Audio Complex, bez względu na wybór przez Klienta dostawcy i formę płatności.
3. odbiór własny możliwy jest w siedzibie Audio Complex i jest bezpłatny.

Formy płatności

1. Sklep oferuje następujące formy płatności:
• za pobraniem (zapłata gotówką listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki),
• kartą płatniczą za pośrednictwem systemu rozliczeń PayU.pl przed dostawą,
• przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń PayU.pl przed dostawą,
• przelewem bankowym przed dostawą, na konto numer 06 1020 4027 0000 1102 0453 3568 zawierającego następujące dane do przelewu: FHU Audio Complex, ul. Dąbrowskiego 483, 60-451 Poznań z numerem zamówienia.
• gotówką w przypadku wybrania opcji - odbiór osobisty.
2. Przy wyborze przez Kupującego formy płatności przelew bankowy lub płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU.pl, Sklep oczekuje 7 dni na dokonanie wpłaty. Po upływie wskazanego okresu zamówienie zostanie anulowane.

Odstąpienie od umowy, zwroty i reklamacje

1. Produkty oferowane w sklepie są produktami fabrycznie nowymi, zawierającymi instrukcje obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne zawierające warunki określone przez producentów produktów.
2. Kupujący może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33 ustawy o prawach konsumenta tj.”Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesienia przez niego dodatkowych kosztów” w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu dostępnym na stronie sklepu.
a. Zwrot towaru następuje w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
b. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego, Sklep zwraca Kupującemu całą wpłaconą kwotę łącznie z kosztami dostawy towaru do konsumenta, natomiast Konsument płaci tylko za odesłanie towaru do e-sklepu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Zwrot płatności zgodnie z art. 32 .3 ustawy o prawach konsumenta, nastąpi z chwilą otrzymania rzeczy z powrotem. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz:
a. dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie może zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b. która po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami,
c. której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji towarów uszkodzonych.
a. zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w sytuacji zakupu towaru w którym ujawni się wada fizyczna ( niezgodność z umową lub prawną kupionego towaru).
b. zgodnie z art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie gwarancji w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
Reklamacje towarów uszkodzonych będą każdorazowo rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta. Reklamację można składać telefonicznie pod numerem telefonu 61 8404 612, mailowo na adres e-mail: reklamacje@audiocomplex.pl. Dział Obsługi Klienta poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji a także o procedurze zwrotu reklamowanego towaru.


Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w ramach prowadzonego sklepu jest Audio Complex. Rejestracja Klienta w sklepie wiąże się z wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji zamówienia.
2. Na mocy przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" dane osobowe Klientów chronione są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych a także do ich modyfikowania oraz usunięcia.
4. Usunięcie danych osobowych następuje za pośrednictwem administratora Sklepu pod adresem: sklep.audiocomplex.pl
5. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
6. Dane osobowe służą realizacji zamówienia i nie są przekazywane osobom trzecim nie biorącym udziału w realizacji zamówienia.

Newsletter

1. Każdy odwiedzający Sklep ma możliwość zaprenumerowania Newslettera z informacjami o nowościach produktowych i promocjach.
2. Newsletter będzie wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Odbiorca Newslettera może w dowolnym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie e-maila na adres: nonewsletter@audiocomplex.pl
4. Adresy e-mail subskrybentów służą jedynie do przesyłania Newslettera i nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Zmiana regulaminu

Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 stycznia 2015 roku

Polityka prywatności Audio Complex

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Firma Handlowo usługowa Audio Complex Andrzej Szymczyński, Jacek Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Audio Complex Andrzej Szymczyński, Jacek Kwiatkowski, z siedzibą: ul.Dąbrowskiego 483, 60-451 Poznań) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 781-11-47-108, REGON 630748222. adres poczty elektronicznej: sklep@audiocomplex.pl, - zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie
Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: sklep@audiocomplex.pl.
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.1.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.1.3. wyrażenie opinii przez Klienta o zawartej Umowie Sprzedaży.
2.2. Odbiorcy danych osobowych:
2.2.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.2.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
2.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w
Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.
3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy).
3.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:
3.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
3.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.
3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).
3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
3.6. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, z tym, że niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz wyrażenia opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy/Klienta.
5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@audiocomplex.pl, albo pisemnie na adres Administratora.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności: zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL
6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Adresat: Firma Handlowo Usługowa Audio Complex A. Szymczyński, J. Kwiatkowski z siedzibą w 60-451 Poznaniu, przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 483, NIP: 781-11-47-108, e-mail: sklep@audiocomplex.pl, tel.504 483 483.

Ja………………………………………………..( imię i nazwisko konsumenta), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

data zawarcia umowy……………………
data odbioru towaru …………………….

Imię i nazwisko Konsumenta ………………………………………………………………………………
Adres Konsumenta………………………………………………………………………………………….


data…………………………. podpis
( tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

Audio Complex - profesjonalne nagłośnienie